omslag titel

Op 4 april 2019 werd Birgit geïnstalleerd als practor Verschillen Waarderen bij de Federatie Christelijk MBO. De acht MBO-scholen die bij deze federatie zijn aangesloten willen docenten en bestuurders ondersteunen.

In een video, gemaakt door het Alfa College, legt ze uit wat het practoraat doet.

Ga voor het boekje van de practorale rede en meer informatie over Birgit als practor naar de website Verschillen Waarderen.

installering1

 

In 2010 is Birgit Pfeifer begonnen met het onderzoek naar existentiële motieven bij school shooters. Het onderzoek zal in 2016 afgerond zijn.

Lees meer over het onderzoek op de website van Amsterdam Center for the Study of Lived Religion.

Birgit Pfeifer (foto: Mariska Kerpel)

In 2011 ben ik begonnen met mijn promotieonderzoek naar de rol die levensbeschouwelijke vragen spelen bij de motieven van school shooters. Mijn promotor is prof. dr. Ruard Ganzevoort, Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Hij is Hoogleraar Theologie en lid van de Eerste Kamer. Mijn co-promotoren zijn dr. Jaap Timmer, politiewetenschapper op de VU, en dr. Katja Tolstoya, directeur van het Institute for the Academic Study of Eastern Christianity (INaSEC), verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid van de VU.

School shootings

School shootings zijn gewapende aanslagen die (voormalige) studenten op scholen plegen met het doel om ze veel mogelijk dodelijke slachtoffers te maken. Voorbeelden zijn Columbine, Erfurt, Winnenden, Kauhajoki, Virginia Tech en Sandy Hook. Vele tientallen jongeren zijn daarbij om het leven gekomen. Over mijn onderzoek spreek ik veel op internationale congressen en ik merk dat er steeds meer belangstelling voor is. Uit de hele wereld krijg ik vragen van mensen die geïnteresseerd zijn.

Op 10 november 2017 ben ik op dit onderwerp gepromoveerd. Lees meer hierover op de pagina Promotie.

(Fotografie: Mariska Kerpel)

Radicaliserende jongeren

In de loop van het onderzoek ben ik ook geïnteresseerd geraakt in geradicaliseerde extremististische jongeren, omdat ik heb ontdekt dat er veel overeenkomsten zijn tussen school shooters en andere potentieel gewelddadige eenlingen (lone wolves).

Voor iedereen die belangstelling heeft in deze onderwerpen en in mijn dagelijkse werk als researcher school safety: welkom op deze website.

 

Mijn Linked-in page

Volg mij op Twitter