omslag titel

Op 4 april 2019 werd Birgit geïnstalleerd als practor Verschillen Waarderen bij de Federatie Christelijk MBO. De acht MBO-scholen die bij deze federatie zijn aangesloten willen docenten en bestuurders ondersteunen.

In een video, gemaakt door het Alfa College, legt ze uit wat het practoraat doet.

Ga voor het boekje van de practorale rede en meer informatie over Birgit als practor naar de website Verschillen Waarderen.

installering1