Afdrukken

Op 10 november 2017 is Birgit gepromoveerd aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Titel van haar proefschrift is 'School shootings - Existential concerns and implicit religion'.

omslag proefschrift

Jongeren die op school een aanslag plegen zijn gepeste jongens met psychische problemen en ze zijn geobsedeerd door geweld. Dit is het algemene beeld van school shooters. Maar dit beeld klopt niet. Instanties die zich bezig houden met het voorkomen van dit soort aanslagen moeten zich niet door dit beeld laten leiden, want dat kan betekenen dat ze jongeren die niet aan dit beeld voldoen over het hoofd zien. Of dat ze jongeren die er wèl aan voldoen onterecht verdenken. 

Dit onderzoek toont aan dat school shootings hun oorsprong vinden in een existentiële crisis.  De daders zijn op zoek naar de zin van het bestaan, en vinden deze niet in traditionele religies of filosofische stromingen. De school shooting lijkt voor hen de enige uitweg uit de  crisis en geeft aan hun leven een bijna religieuze betekenis. Dit zie je terug in de rituelen die ze uitvoeren voordat ze de shooting uitvoeren en de fantasieën die ze in hun dagboeken of hun video’s beschrijven. Zo creëren alle onderzochte daders de mythe, dat ze tegen het kwaad vechten. Daarbij voelen zij zich superieur aan de mensen om hen heen; ze voelen zich als een god.

Omdat dit soort rituelen en fantasieën ook veel voorkomen bij lone wolves, pleit dit onderzoek ervoor om de existentiële dimensie ook te betrekken in onderzoek naar lone wolves. Als blijkt dat beide groepen aanslagplegers veel overeenkomsten hebben, kan dit de kennis over hen vergroten en een grote bijdrage leveren aan de preventie van hun aanslagen.

 

Lees:

- de samenvatting (Nederlands)

- the abstract (English)