omslag titel

Na haar studie verhuisde Birgit naar Innsbruck, waar ze van 1988 tot 1991 werkte als redacteur en nieuwslezer bij Radio Trans Alpin en van 1991 tot 1993 persvoorlichter bij de gemeente Innsbruck. In 1993 verhuisde ze naar Nederland (Kampen), waar ze als docent Duits op verschillende scholen werkte. In 2003 werd ze lerarenopleider Duits binnen de lerarenopleiding VO/BVE op Windesheim (Zwolle) en begon ze met consultantwerk op het gebied van innovatie- en verandermanagement in het voortgezet onderwijs. Als consultant heeft ze diverse cursussen en trainingen ontwikkeld en gegeven:

• cursussen voor politiespecifiek Duits

• geweldloze communicatie binnen het onderwijs

• preventie van schoolaanslagen (in samenwerking met een amok-expert bij de politie).

Birgit werkt nu als senior researcher school safety bij Windesheim.

In november 2013 heeft ze in samenwerking met de Stentor en de politie het symposium ‘Veilig op school!?' georganiseerd. Doel van het symposium was om professionals uit vele sectoren bijeen te brengen rondom het thema 'veiligheid op school', ter kennisdeling, bewustwording, ontmoeting en om een netwerk te creëren. 

Pedagogische alliantie

Namens Hogeschool Windesheim werkt Birgit Pfeifer samen met burgerinitiatief Radicaal Anders, onderwijsadviesbureau K-Next in de Pedagogische Alliantie. Doel van de alliantie is een brede preventieve aanpak van radicalisering onder jongeren.